psychoterapie a psychologické poradenství

BŘEZEN 2022 - AKTUÁLNĚ PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY! 

V prostoru VZTAHY21 věříme, že konzultace s psychoterapeutem by měla být stejně dostupná a běžná jako nechat se ostříhat nebo zajít do kina. Terapie není pro pár vyvolených nebo nešťastných. Věříme, že terapie je pro každého.
Pracujeme s jednotlivci i páry. Mluvíme spolu (nejen) o partnerských vztazích a hledáme řešení na problémy, které přinášíte.


důležitost psychoterapie

Péče o naše zdraví – fyzické i duševní – by mělo být přirozenou součástí našeho života. Psychoterapie je služba, která člověku pomáhá porozumět sám sobě a vybavit ho tak, aby dokázal čelit novým výzvám v současnosti i budoucnosti.
Poradenství se může v mnohém podobat, narozdíl od terapie je však krátkodobé se zaměřením na konkrétní problém, se kterým jednotlivec přichází. 

Naši psychoterapeuti a psychologové se zaměřují na různé oblasti psychologie a lidské duše. Jejich vzdělání se různí, avšak všichni jsou akreditovaní a podléhají etickému kodexu ČAP vycházejícícho z dokumentu Evropské Asociace pro Psychoterapii (EAP).  

Naši psychoterapeuti se stávají na určitý čas Vašimi průvodci na cestě životem. Laskavým a respektujícím přístupem Vám pomohou uvědomit si své potřeby, porozumět svým pocitům, změnit postoj k sobě či druhým lidem a věcem okolo, a pečovat o svou duši. 

jak setkání probíhá

První setkání je "oťukávací". Vytváříme prostor pro vzájemné poznání se a navázání důvěry. Vysvětlíme vám, jak pracujeme, jaké jsou principy psychoterapie či poradenství. 

Zaměříme pozornost na to, v čem by vám měla terapie pomoci, a jak to poznáte, že se nám to společně daří. Upřesňujeme si téma, na kterém spolu budeme pracovat a uzavíráme tak "terapeutický kontrakt".

Rozhodnete-li se pokračovat, pustíme se společně do tvořivé práce, při které budeme prozkoumávat, co Vás trápí a znovu objevíme, co Vám dělá radost.

ODBORNOST

Držíme se Etického Kodexu ČAP vycházejícího
z dokumentu Evropské Asociace pro Psychoterapii (EAP).

DISKRÉTNOST

Vaše důvěra je pro nás zásadní.
Jsme diskrétní a mlčenlivost je pro nás samozřejmostí. 

PARTNERSTVÍ

Stáváme se Vašimi partnery. Vy jste expertem na svůj život, my přinášíme odborné know-how a respektující přístup. 

NEJSME ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Naše služby nenahrazují zdravotní péči a nemáme smlouvu s pojišťovnou. Jsme však
v seznamu psychosociální podpory VZP.

NAŽIVO I ONLINE

Najdete nás v Praze, pracujeme však s klienty ze vzdálených koutů ČR i zahraničí prostřednictvím Zoomu, G Meet, aj. 

ZRUŠENÍ MÉNĚ NEŽ 48 HODIN

Nemůžete-li se zúčastnit, co nejdříve kontaktujte terapeuta. Při pozdním zrušení je třeba uhradit 50% z ceny. 

můžete se objednat k jednomu z našich psychoterapeutů

Eliška Remešová

Individuální psychoterapie, párové poradenství
Pracuje tyto dny: pondělí až čtvrtek. 
Aktuálně nepřijímá nové klienty.
 

martina táborská 

Individuální psychoterapie, psychologické poradenství
Pracuje tyto dny: pondělí a pátky
Aktuálně přijímá nové klienty.
 

monika kytka

Individuální psychoterapie, psychologické poradenství
Pracuje tyto dny: pondělí a pátek dopoledne
Aktuálně přijímá nové klienty
 

Barbora Šustíková

Individuální psychoterapie, psychologické poradenství
Pracuje tyto dny: středy 
Aktuálně přijímá nové klienty.
 

pavla táborská 

Koučování, psychologické poradenství
Pracuje tyto dny: pondělí a středy
Aktuálně přijímá nové klienty.
 

Rezervujte si konkrétní termín přímo u vybraného terapeuta.

Ceník

Cena se odvíjí od poskytované služby a zkušeností terapeuta.

Psychoterapie je vhodná pro klienty, kteří chtějí systematicky pracovat na zlepšení jejich prožívání. Frekvence setkávání je většinou jednou za týden až 14 dní.

Psychologické poradenství je jednorázová nebo krátkodobá odborná konzultace zaměřená na konkrétní téma klienta. 

Koučování je kontinuální forma konzultací zaměřených na osobní rozvoj.

Eliška

Individuální terapie 50 min / 1400 Kč (prodloužená 75 min / 1700 Kč)
Párové poradenství 60 min / 1500 Kč (prodloužená 80 min / 1800 Kč)

Martina

Individuální psychoterapie, psychologické poradenství 50 min / 1000 Kč

Bára

Individuální psychoterapie 50 min / 1000 Kč

Monika

Individuální psychoterapie 50 min / 1000 Kč 

Pavla

Koučování, psychologické poradenství 50 min / 1200 Kč 

objednejte se na první konzultaci

zaměřujeme se na vztahy

Věříme, že vztah je klíčovou komponentou v našem životě. Sami k sobě se nějak chováme a promlouváme.
Stejně tak vytváříme vztahy s druhými, které výrazně ovlivňují naše prožívání a náhled na sebe i na druhé.
A skrze vztahy se konec konců formuje i náš postoj k životu, práci a různým událostem, které nás na cestě potkají.