kdo stojí za vztahy21?

Tým psychoterapeutů, lektorů a dalších profesionálů včetně mladých terapeutů ve výcviku. 
Věříme, že nejde jen o to, co předáváme, ale i o to, jak to předáváme. Právě proto veřejnosti prezentujeme odborné zdroje a vědecké poznatky jednoduše a stravitelně, podporujeme jednotlivce v reflexi a inspirujeme je tak ke změně, která jim umožňuje porozumět lépe sama sobě, a tím přispíváme ke klidnějšímu, odolnějšímu a sebevědomějšímu životu, který si všichni zasloužíme.

Přistupujeme citlivě k odlišnostem a podporujeme kritický přístup ke společenským vztahovým normám.
Nejvíce zkušeností máme s heterosexuálními vztahy, vždy ale oceníme spolupráci s lidmi, kteří to mají se vztahy a sexem jinak než většina. 


Náš tým

Eliška Remešová

zakladatelka

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě v Praze. V současné době přednáší, školí a vytváří inspirativní obsah pro firmy i širokou veřejnost.
Ve své psychoterapeutické praxi se orientuje hlavně na vztahová témata jak s jednotlivci, tak páry. Pomáhá dvojicím lépe komunikovat a být spolu šťastnější.  

 

martina táborská

psychoterapeutka ve výcviku

Vystudovala psychologii na PVŠPS a Sociální a charitativní práci na UHK. Pracuje jako Psycholožka v Dětském domově. Je frekventantkou psychodynamického psychoterap. výcviku a kurzu psychologa ve zdravotnictví. Baví ji propojování lidského prožívání a neurovědy. Věří, že péče o naše vztahy je jedna z nejlepších investic do nás samotných.
 

Barbora šustíková

psychoterapeutka ve výcviku

Vystudovala sociální pedagogiku a je frekventantkou psychoterapeutického integrativního výcviku. Vede DBT-A skupiny pro rodiny s adolescenty s rizikovým chováním. S klienty řeší témata mezilidských vztahů, vztah sám k sobě, sebevědomí, pocity úzkosti a deprese. „Slunce svítí, i když zrovna vidíš mraky“. Několik let se také nad rámec terapie věnuje lidmi s duševním onemocněním.

PAVLA Táborská

psycholožka, koučka, lektorka

Vystudovala Psychologii a Andragogiku a personální řízení na FF UK. V současnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Přes 10 let se věnuje rozvoji lidí – prevenci rizikového chování, vzdělávání dospělých
a psychologickému poradenství. Věří, že každý máme v sobě sílu pro překonávání obtížných životních situací. 

Iva Rolederová

lektorka

Psychoterapeutka, lektorka a sociální živel. Vystudovala psychologii na FFUK a dále dělá doktorát v oblasti sexuální psychologie. Při práci s jednotlivci i s páry se zaměřuje zejména na oblast vztahů, intimity a sexuality. Zajímá se o netradiční formy vztahů, LGBT+, a o to jak udržet sexuální touhu v dlouhodobých vztazích. 
 

markéta šetinová

lektorka

Vystudovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní pokračuje s vlastním výzkumem na Univerzitě Karlově. Zajímá ji, jak technologie proměňují hledání partnera. Jako psychoterapeutka nejčastěji pracuje se singles a věnuje se seznamování a prvním fázím vztahů.
 

Julie Krulišová

Koordinátorka kurzů

Studuje psychologii na Karlově univerzitě v Praze. Kromě kurzů a stáží, které absolvovala během studia, ji čeká psychoterapeutický výcvik humanistické rogersovské psychoterapie. Zajímá se o vývojovou psychologii a mezilidské vztahy. Věří, že štěstí je především o nastavení mysli, jejím snem je pomáhat ostatním lidem na cestě za jejich štěstím.
 

Adéla Pospíšilová
tvorba obsahu na sítích

Studuje třetím rokem psychologii a je absolventkou andragogiky a personálního řízení na FF UK. Absolvovala řadu stáží, např. na odd. spánkové medicíny a odd. evoluční sexuologie a psychopatologie v NUDZu a nyní se věnuje osobní asistenci dětí s PAS. Nejvíce se zajímá o oblast partnerských vztahů, konkrétně pak o to, jak na partnerský vztah působí narození dítěte.

denisa burešová

deník duše na místě

Vystudovala divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Již během studií se začala
věnovat produkci různorodých kulturních událostí zejména v oblasti divadla. Své organizační
schopnosti postupně posunula za hranice divadelních souborů a festivalů, oblíbila si práci v rozhlase,
kde působí i v současnosti. U nás se stará o deník Duše na místě.

chceš se stát součástí?

Aktuálně hledáme kolegy/ně, kteří se chtějí podílet na smysluplném projektu a věří, že láska je méně emocí, kterou je třeba cítit, a více dovedností, kterou je možné rozvíjet. 
Souzníte-li s naší filozofií, zkuste nám napsat. Potkáme se u kafe a zjistíme, jak spolu můžeme pracovat.

Spojte se s námi.