kdo stojí za vztahy21?

Tým psychoterapeutů, lektorů a dalších profesionálů včetně mladých terapeutů ve výcviku. 
Věříme, že nejde jen o to, co předáváme, ale i o to, jak to předáváme. Právě proto veřejnosti prezentujeme odborné zdroje a vědecké poznatky jednoduše a stravitelně, podporujeme jednotlivce v reflexi a inspirujeme je tak ke změně, která jim umožňuje porozumět lépe sama sobě, a tím přispíváme ke klidnějšímu, odolnějšímu a sebevědomějšímu životu, který si všichni zasloužíme.

Přistupujeme citlivě k odlišnostem a podporujeme kritický přístup ke společenským vztahovým normám.
Nejvíce zkušeností máme s heterosexuálními vztahy, vždy ale oceníme spolupráci s lidmi, kteří to mají se vztahy a sexem jinak než většina. 


Náš tým

Eliška Remešová

ppsychoterapeutka, lektorka

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě v Praze. V současné době přednáší, školí a vytváří inspirativní obsah pro firmy i širokou veřejnost.
Ve své psychoterapeutické praxi se orientuje hlavně na vztahová témata jak s jednotlivci, tak páry. Pomáhá dvojicím lépe komunikovat a být spolu šťastnější.  

 

martina táborská

psychoterapeutka ve výcviku

Vystudovala psychologii na PVŠPS a Sociální a charitativní práci na UHK. Pracuje jako Psycholožka v Dětském domově. Je frekventantkou psychodynamického psychoterap. výcviku a kurzu psychologa ve zdravotnictví. Baví ji propojování lidského prožívání a neurovědy. Věří, že péče o naše vztahy je jedna z nejlepších investic do nás samotných.
 

Barbora šustíková

psychoterapeutka ve výcviku

Vystudovala sociální pedagogiku a je frekventantkou psychoterapeutického integrativního výcviku. Vede DBT-A skupiny pro rodiny s adolescenty s rizikovým chováním. S klienty řeší témata mezilidských vztahů, vztah sám k sobě, sebevědomí, pocity úzkosti a deprese. „Slunce svítí, i když zrovna vidíš mraky“. Několik let se také nad rámec terapie věnuje lidmi s duševním onemocněním.

ANETA RASOCHOvá
psycholožka, koučka

Vystudovala psychologii na Karlově Univerzitě v Praze. Pracuje jako psycholožka v Dopravním podniku hl.m. Prahy. V rámci své koučovací praxe se věnuje osobním a vztahovým tématům. Věří, že zdravé a spokojené vztahy, počínaje tím, který máme sami k sobě, jsou základním pilířem spokojeného a naplněného života.
Věnuje tématům mezilidských vztahů (seznamování se, rozvíjení romantických vztahů) a vztahu sám k sobě (sebeláska, sebehodnota, sebedůvěra, nastavování a udržování svých hranic). 

Adéla Pospíšilová
tvorba obsahu na sítích

Studuje třetím rokem psychologii a je absolventkou andragogiky a personálního řízení na FF UK. Absolvovala řadu stáží, např. na odd. spánkové medicíny a odd. evoluční sexuologie a psychopatologie v NUDZu a nyní se věnuje osobní asistenci dětí s PAS. Nejvíce se zajímá o oblast partnerských vztahů, konkrétně pak o to, jak na partnerský vztah působí narození dítěte.

denisa burešová

deník duše na místě

Vystudovala divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Již během studií se začala
věnovat produkci různorodých kulturních událostí zejména v oblasti divadla. Své organizační
schopnosti postupně posunula za hranice divadelních souborů a festivalů, oblíbila si práci v rozhlase,
kde působí i v současnosti. U nás se stará o deník Duše na místě.

externí tým

PAVLA Táborská

psycholožka, koučka, lektorka

Vystudovala Psychologii a Andragogiku a personální řízení na FF UK. V současnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Přes 10 let se věnuje rozvoji lidí – prevenci rizikového chování, vzdělávání dospělých
a psychologickému poradenství. Věří, že každý máme v sobě sílu pro překonávání obtížných životních situací. 
 

monika kytka

psychoterapeutka ve výcviku

Přes 10 let se věnuje osobnímu rozvoji formou somatického koučování, psychologického poradenství či psychoterapie. Ve své terapeutické praxi pracuje převážně s dospělými klienty. Pomáhá jim lépe se zorientovat v nesnadných životních situacích, ve vztazích a v neposlední řadě v sobě samých. Věří, že to je nutný předpoklad pro smysluplný a šťastný život. Vystudovala psychologii a pedagogiku na UK v Praze.

Marek Pospíšil
psycholog, psychoterapeut

Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a psychoterapeutický směr TSTS (Transformační systemická terapie Satirové). Do péče přijímá jednotlivce, partnery a rodiny. V praxi se tematicky nejraději věnuje kink-aware a poly-aware poradenství. Je v souladu s LGBT+ tématy. Propaguje přístup, že psychoterapie je i růstová, nejen na řešení problémů.
Osobní webové stránky

Julie Krulišová

Koordinátorka kurzů

Studuje psychologii na Karlově univerzitě v Praze. Kromě kurzů a stáží, které absolvovala během studia, ji čeká psychoterapeutický výcvik humanistické rogersovské psychoterapie. Zajímá se o vývojovou psychologii a mezilidské vztahy. Věří, že štěstí je především o nastavení mysli, jejím snem je pomáhat ostatním lidem na cestě za jejich štěstím.
 

Iva Rolederová

lektorka

Psychoterapeutka, lektorka a sociální živel. Vystudovala psychologii na FFUK a dále dělá doktorát v oblasti sexuální psychologie. Při práci s jednotlivci i s páry se zaměřuje zejména na oblast vztahů, intimity a sexuality. Zajímá se o netradiční formy vztahů, LGBT+, a o to jak udržet sexuální touhu v dlouhodobých vztazích. 
 

chceš se stát součástí? 

Aktuálně hledáme kolegy(ně), terapeut(k)y, lektor(k)y, kteří se chtějí podílet na smysluplném projektu a věří, že láska je méně emocí, kterou je třeba cítit, a více dovedností, kterou je možné rozvíjet. 

Souzníte-li s naší filozofií, zkuste nám napsat. Potkáme se u kafe a zjistíme, jak spolu můžeme pracovat.

Spojte se s námi.